Phát hiện khoảng 112 hồ sơ bồi thường thuộc Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại phường Phước Tân có dấu hiệu chỉnh sửa, thay đổi chủ sở hữu, giả mạo chữ ký

28-05-2024

(ĐN)- Theo UBND thành phố Biên Hòa, qua trình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, cơ quan chức năng phát hiện nhiều hồ sơ bồi thường có dấu hiệu bị chỉnh sửa, tẩy xóa, giả mạo chữ ký… nhằm hưởng lợi chính sách.

Cụ thể, qua công tác xác nhận và thẩm tra nguồn gốc nhà, đối với địa bàn phường Phước Tân đã xác nhận được 286 hồ sơ về nhà cửa, vật kiến trúc trong tổng số 861 căn nhà phải lập hồ sơ.

Qua kết quả rà soát của UBND phường Phước Tân có khoảng 112 hồ sơ bồi thường được lập tại 69 thửa đất có dấu hiệu chỉnh sửa hồ sơ, thay đổi chủ sở hữu tài sản, giả mạo chữ ký, tẩy xóa, viết lại giấy mua bán tay, điều chỉnh thời gian sở hữu đất, tài sản nhằm hưởng lợi chính sách.

Để tránh chậm trễ tiến độ và xử lý hồ sơ bồi thường đúng quy định pháp luật, tránh gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, UBND phường Phước Tân chuyển trả 112 hồ sơ để Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh phối hợp với UBND phường và các đơn vị có liên quan rà soát từng trường hợp, thiết lập lại hồ sơ bồi thường theo đúng quy định.

Phạm Tùng

 

Đóng