Bảng giá dịch vụ

Tin thường
Tin VIP 1
Tin VIP 2
Tin VIP 3
Tin VIP 4
Tin Đặc Biệt
Giá ngày 500 đ 1,000 đ 3,000 đ 5,000 đ 7,000 đ 10,000 đ
Giá tuần (7 ngày) 3,500 đ 7,000 đ 21,000 đ 35,000 đ 49,000 đ 63,000 đ
Giá tháng (30 ngày) 15,000 đ 24,000 đ 60,000 đ 120,000 đ 150,000 đ 240,000 đ
Giá đẩy tin 100 đ/lần 100 đ/lần 100 đ/lần 100 đ/lần 100 đ/lần 100 đ/lần
Đăng tối thiểu 10 ngày 10 ngày 10 ngày 10 ngày 10 ngày 10 ngày
Màu sắc tiêu đề

Tiêu đề màu mặc định, viết thường

TIÊU ĐỀ MÀU XANH, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU HỒNG, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU CAM, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

Vị trí

Hiển thị sau các tin VIP

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2, Tin VIP 3 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt và trên các tin khác

Hiển thị ở trên tất cả các tin khác. được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

Tự động duyệt

Hiển thị số điện thoại
ở trang danh sách

Huy hiệu nổi bật

Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo

1. TIN VIP

 

Tin vip 5

- Xuất hiện trên cùng danh sách tin đăng kèm icon nổi bật

- Biểu tượng 5 sao và tiêu đề viết hoa màu đỏ

- Hiển thị số điện thoại ở trang danh sách

2. TIN HOT

 

- Xuất hiện bên dưới TIN VIP

- Biểu tượng 3 sao và tiêu đề viết hoa màu cam

- Hiển thị số điện thoại ở trang danh sách

3. TIN NỔi BẬT

 

- Xuất hiện bên trên tin thường và tin miễn phí

- Biểu tượng 1 sao và tiêu đề viết hoa màu hồng

- Hiển thị số điện thoại ở trang danh sách

NHÀ ĐẤT ĐỒNG NAI 360

Đóng