Kiến nghị công khai phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bằng cách gửi tin nhắn đến người dân

03-06-2024

(ĐN) - UBND huyện Long Thành đã kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận việc mời các hộ dân thuộc Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn huyện Long Thành để công khai phương án bồi thường, hỗ trợ bằng hình thức gửi tin nhắn tự động (ký hợp đồng với nhà mạng Viettel) thay cho việc trao giấy mời để đảm bảo thời gian và tiến độ dự án.

Theo UBND huyện Long Thành, hiện nay, hội đồng bồi thường dự án đang triển khai công khai phương án bồi thường và niêm yết phương án cho các hộ dân có đất và tài sản thu hồi. Tuy nhiên, việc gửi giấy mời đến từng hộ dân có đất và tài sản thu hồi là không thể thực hiện do không đủ thời gian.

Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn Long Thành có chiều dài khoảng 28km với tổng diện tích đất thu hồi gần 230 hécta.

Đến nay, huyện Long Thành đã thực hiện công khai và phê duyệt phương án bồi thường cho 1.968 trường hợp trên tổng số 2.778 trường hợp toàn dự án, đạt tỷ lệ gần 71%. Trong đó, đối với dự án thành phần 1 đã công khai và phê duyệt phương án bồi thường cho 652 trường hợp trên tổng số 975 trường hợp, đạt tỷ lệ gần 67%;

Dự án thành phần 2 đã công khai và phê duyệt phương án cho 1.316 trường hợp trên tổng số 1.803 trường hợp, đạt tỷ lệ hơn 72%.

Đối với công tác bàn giao mặt bằng, đến nay, huyện Long Thành đã bàn giao hơn 43 hécta mặt bằng cho các chủ đầu tư để phục vụ thi công dự án.

Phạm Tùng

 

Đóng