Xử lý dứt điểm các dự án kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công

16-05-2024

Hàng chục dự án trên địa bàn Đồng Nai phải kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công từ năm 2023 sang năm 2024 do không thể hoàn thành kế hoạch giải ngân trong năm trước đó.

Do đó, việc xử lý dứt điểm tình trạng các dự án phải kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; đồng thời, đẩy nhanh quá trình hoàn thành dự án và sớm đưa vào khai thác.

39 dự án kéo dài thời gian giải ngân vốn

Giữa tháng 4 vừa qua, tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2023. Cụ thể, có 39 dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2023 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn sang hết năm 2024. Trong số này, có không ít dự án thuộc danh mục các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến các dự án không thể hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2023, phải kéo dài sang năm 2024 là những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Trong số 39 dự án được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công từ năm 2023 sang năm 2024, có đến 26 dự án đã phải kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn trong 2 năm (năm 2022 và năm 2023).

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ngô Thế Ân cho hay, công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư được bố trí cho Dự án Hương lộ 2 (đoạn 1, giai đoạn 1), thành phố Biên Hòa (một trong những dự án được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn) trong năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do nhà thầu không có đủ mặt bằng để triển khai thi công.

Theo UBND tỉnh, bên cạnh nguyên nhân vướng mắc về GPMB, một số dự án phải kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn là do quá trình dự án đang triển khai thi công thì giá vật tư, nhân công, thiết bị xây dựng tăng cao so với thời điểm ký hợp đồng, thiếu hụt nguồn cung cấp vật liệu, thiết bị xây dựng làm kéo dài thời gian thi công.

Cùng với đó, một số công trình bố trí vốn khởi công mới trong năm 2023 nhưng chậm hoàn thiện hồ sơ lựa chọn nhà thầu hoặc tổ chức đấu thầu nhưng chưa lựa chọn được nhà thầu nên năm 2023 vẫn chưa thể khởi công được. Một số dự án được bố trí vốn bồi thường, GPMB nhưng chậm hoàn thiện hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường, GPMB nên chưa giải ngân được nguồn vốn đã bố trí.

Đặc biệt, tại một số dự án vẫn còn xảy ra tình trạng sau khi ký kết hợp đồng thi công nhưng các chủ đầu tư chưa quyết liệt yêu cầu nhà thầu lập kế hoạch triển khai cụ thể làm cơ sở theo dõi, đôn đốc kịp thời để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn theo kế hoạch được giao.

Cần có giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo, việc HĐND tỉnh thông qua nghị quyết kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2023 tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X vừa qua đã là lần thứ 3 liên tiếp HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về kéo dài thời gian giải ngân vốn. “Đây là hệ lụy của những hạn chế, yếu kém trong giải ngân vốn đầu tư công những năm qua” - Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo đánh giá.

Từ thực tế đó, HĐND tỉnh tiếp tục lưu ý và yêu cầu UBND tỉnh có giải pháp hiệu quả hơn, quyết tâm chính trị cao hơn trong chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án kéo dài nhiều năm nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Trong đó, UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan. Chỉ đạo rà soát các trường hợp nhà thầu thi công chậm hoặc hủy hợp đồng phải đấu thầu lại để có hình thức xử lý theo quy định.

“UBND tỉnh cần tăng cường kiểm tra các chủ đầu tư, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan thẩm định nguồn vốn bố trí hàng năm cho các dự án để bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2024” - Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo đề nghị.

Về phía UBND tỉnh, sau khi HĐND tỉnh thông qua nghị quyết kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành quyết định triển khai nghị quyết này. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư tập trung triển khai các dự án, đảm bảo tiến độ và giải ngân vốn đúng thời hạn. Đồng thời, chủ đầu tư dự án phải rà soát tiến độ của nhà thầu thi công xây dựng công trình bị chậm tiến độ, các tổ chức tư vấn lập hồ sơ thiết kế chưa phù hợp với thực tế để phải xử lý trong quá trình thi công. Từ đó có biện pháp tháo gỡ, xử lý kịp thời, hạn chế việc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Tại cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm 2024 vào đầu tháng 5 vừa qua, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu đơn vị chủ đầu tư các dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công phải rút kinh nghiệm, tìm nguyên nhân để có hướng xử lý dứt điểm.

Phạm Tùng

Đóng