Xây dựng TT.Gia Ray đạt đô thị loại IV

04-08-2022

(ĐN)- UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 TT.Gia Ray, H.Xuân Lộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, về quy mô phạm vi lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính TT.Gia Ray. Về dân số, đến năm 2025, quy mô dân số đạt từ 21-22 ngàn người; đến năm 2035, quy mô dân số đạt từ 34-35 ngàn người.

Về quy mô đất đai, đến năm 2025, đất xây dựng đô thị đạt khoảng 210-220ha và tăng lên 340-350ha đến năm 2035.

Mục tiêu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng là nhằm xây dựng TT.Gia Ray trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh của H.Xuân Lộc. Là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh và của H.Xuân Lộc. Đồng thời, TT.Gia Ray cũng sẽ trở thành trung tâm thương mại dịch vụ phục vụ cho khu công nghiệp và giao thông quá cảnh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng TT.Gia Ray đạt đô thị loại IV.

Phạm Tùng

Đóng