Thúc tiến độ sân bay Long Thành, Bộ trưởng GT-VT yêu cầu họp hằng ngày

22-03-2022

* Lập tiến độ triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư nhà cảng vụ chậm nhất trong tháng 4-2022

Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ, Bộ trưởng GT-VT Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu Ban Quản lý dự án họp kiểm điểm tiến độ hằng ngày với nhà thầu.

Theo Bộ GT-VT, mặc dù dự án Sân bay Long Thành còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu trong cảng gồm: nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, hạ tầng hàng không, hệ thống cấp nước...) sân bay Long Thành đã có những chuyển biến tích cực. Còn các dự án thành phần 1 (các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước), dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay), dự án thành phần 4 (các công trình khác…) của sân bay Long Thành đang vướng mắc về cơ chế chính sách nên còn nhiều hạng mục chưa đáp ứng yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án.

Để khắc phục tình trạng này và đẩy nhanh tiến độ dự án, với các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam đề xuất mời đại diện chủ đầu tư các hạng mục công trình họp, tổng hợp tham mưu báo cáo để Bộ GT-VT gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo của Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án trên đảm bảo hoàn thành đồng bộ.

“Chậm nhất trong tháng 4-2022, Cục Hàng không phải lập tiến độ triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Nhà cảng vụ sân bay Long Thành” - Bộ trưởng GT-VT Nguyễn Văn Thể yêu cầu.

Với các công trình phục vụ quản lý bay, công tác lựa chọn nhà thầu gói TV03 đã bị chậm tiến độ 2 tháng, Bộ trưởng yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) báo cáo tiến độ chi tiết hằng tuần, đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo khởi công phần móng chậm nhất vào tháng 10-2022, hoàn thành đồng bộ toàn dự án vào tháng 12-2024.

Đối với dự án thành phần 4, Bộ trưởng yêu cầu Cục trưởng Cục Hàng không cần quyết liệt và chủ động làm việc với các cơ quan liên quan, đặc biệt là UBND tỉnh Đồng Nai để triển khai các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo tiến độ dự án.

Đặc biệt, đối với các công trình thiết yếu trong cảng, đến nay Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thành lập Ban quản lý dự án, xây dựng nhà điều hành, đồng loạt triển khai hạng mục san nền trên công trường, phấn đấu triển khai đúng tiến độ đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ và Bộ GT-VT. Tuy nhiên, Bộ trưởng yêu cầu Tổng giám đốc ACV phải thường xuyên họp giao ban cùng Ban quản lý dự án để kiểm điểm, đôn đốc tiến độ; định kỳ cập nhật và gửi báo cáo định kỳ tuần về Bộ GT-VT, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ACV chỉ đạo các nhà thầu tư vấn trong nước và nước ngoài khẩn trương tập trung toàn bộ nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thiết kế; định kỳ hằng tuần họp kiểm điểm về tiến độ (lập hồ sơ thiết kế, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng).

Bộ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án Sân bay Long Thành phải họp kiểm điểm tiến độ hằng ngày với các nhà thầu; Trưởng ban Quản lý dự án họp kiểm điểm tiến độ dự án hằng tuần; Tổng giám đốc ACV họp kiểm điểm tiến độ dự án 2 tuần/lần. Đồng thời, Ban quản lý dự án khẩn trương lập sơ đồ và tiến độ ưu tiên bàn giao mặt bằng. Yêu cầu Tổ công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục bám sát hiện trường... ACV phải thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, phân công trách nhiệm rõ ràng, có đầu mối, có người chủ trì để tổng hợp, điều phối tổng thể toàn bộ dự án.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phân công Thứ trưởng Lê Anh Tuấn sớm làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai để kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo của Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án; đồng thời, làm việc với Bộ Xây dựng để làm rõ trách nhiệm của các đơn vị trong công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với các hạng mục của dự án. Hằng tuần, họp kiểm điểm tiến độ với ACV đối với dự án thành phần 3, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng với công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Việc xây dựng dự án chia làm 3 giai đoạn, tổng mức đầu tư khái toán toàn bộ 3 giai đoạn của dự án khoảng 336.600 tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD).

Dự án Thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư là 22.856 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2017-2021 được giao cho UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Đến nay, tỉnh mới thu hồi được tổng diện tích hơn 4.108ha/4.946ha kế hoạch. Như vậy, mới chỉ đạt 85% sau 4 năm triển khai.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 1 vào ngày 1-1-2020, tổng mức đầu tư gần 4,665 tỷ USD, thời gian thực hiện từ năm 2020-2025, gồm 4 gồm dự án thành phần, phấn đấu hoàn thành vào năm 2024, đầu năm 2025 đưa vào khai thác giai đoạn 1. Tuy nhiên, hiện tiến độ dự án đang chậm so với kế hoạch. Lãnh đạo Chính phủ liên tiếp có các chuyến kiểm tra trong 2 tháng qua để đôn đốc, chỉ đạo.

Theo chinhphu.vn

Đóng