Thống nhất giao thẩm quyền đầu tư sân bay Biên Hòa cho tỉnh Đồng Nai

23-02-2024

(ĐN)- Bộ Giao thông vận tải (GT-VT) vừa có Văn bản số 1711/BGTVT-KHĐT gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện đầu tư dự án Cảng hàng không (sân bay) Biên Hòa.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt đã giao UBND các tỉnh, thành phố có quy hoạch cảng hàng không mới (bao gồm cả sân bay Biên Hòa, Thành Sơn) xem xét, báo cáo Thủ tướng giao là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đầu tư cảng hàng không theo phương thức đối tác công tư (PPP); triển khai đầu tư khi bảo đảm hiệu quả, an toàn, đánh giá đầy đủ tác động có liên quan.

Bộ GT-VT cho biết, tháng 11-2022, Chính phủ đã có Nghị quyết số 154/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW Bộ Chính trị, đã giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ trì thực hiện dự án Nâng cấp sân bay Biên Hòa thành cảng hàng không lưỡng dụng cấp 4E.

Như vậy, việc UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất được giao làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đầu tư dự án Sân bay Biên Hòa là phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ.

Trước đó, vào cuối tháng 10-2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ GT-VT đề nghị xem xét, chấp thuận cho phép tỉnh tài trợ bằng sản phẩm hồ sơ quy hoạch chi tiết sân bay Biên Hòa. Bộ GT-VT sau đó đã có văn bản ủng hộ đề xuất này.

Tháng 11-2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư, xây dựng sân bay Biên Hòa thành sân bay lưỡng dụng theo quy hoạch của Chính phủ.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện thủ tục đầu tư sân bay Biên Hòa. Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai các nội dung chỉ đạo của tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư sân bay; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Phạm Tùng

Đóng