Thành lập các tổ nhân dân để quản lý trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

11-12-2022

(ĐN)- Thông tin từ UBND H.Long Thành cho biết, đối với phương án thành lập các tổ nhân dân để quản lý trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, dự kiến sẽ thành lập thêm 15 tổ nhân dân thuộc ấp Thanh Bình - khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, xã Lộc An.

Hiện nay, ấp Thanh Bình, xã Lộc An đang có 7 tổ nhân dân với 318 hộ, 3,2 ngàn nhân khẩu. Trong khi đó, qua khảo sát, UBND H.Long Thành ghi nhận tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đã có 517 hộ với gần 2,6 ngàn nhân khẩu đã chuyển về sinh sống ổn định.

Qua rà soát danh sách số hộ dân thực tế đã sinh sống ổn định, đồng thời căn cứ Quyết định số 2434/2005/QĐ-UBND ngày (5-7-2005) của UBND tỉnh về việc Ban hành Bản quy chế tổ

chức và hoạt động của tổ nhân dân trong tỉnh Đồng Nai, trong số 15 tổ nhân dân dự kiến thành lập thêm, UBND xã Lộc An đã phân chia khu vực thành lập 9 tổ nhân dân gồm: tổ 9 có 48 hộ dân; tổ 10 có 87 hộ dân; tổ 12 có 42 hộ dân; tổ 14 có 76 hộ dân; tổ 15 có 87 hộ dân; tổ 16 có 33 hộ dân; tổ 18 có 53 hộ dân; tổ 19 có 46 hộ dân và tổ 20 có 45 hộ dân.

Ngoài ra, tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn còn các khu vực chưa thành lập tổ nhân dân gồm: khu 1, 2, 3 thuộc phân khu I; khu 4, 6 thuộc phân khu II; khu 12 thuộc phân khu III do chưa có dân đến ở. Tại các khu vực này, sau khi có dân đến ở, UBND xã Lộc An sẽ tiến hành thành lập tổ nhân dân.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có diện tích 282ha được chia thành 3 phân khu với 12 khu. Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn sẽ là nơi bố trí tái định cư cho tất cả các hộ dân trong vùng dự án Sân bay Long Thành có đủ điều kiện để bố trí tái định cư. Khu tái định cư này được khởi công xây dựng trong năm 2020 và dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Quỳnh Nhi

Đóng