Phối hợp hoàn thiện phương án mở rộng Dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

15-05-2024

(ĐN)- UBND tỉnh đã có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Thông báo số 200/TB-VPCP ngày 5-5-2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về phương án đầu tư mở rộng đoạn Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành thuộc Dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại thông báo nêu trên, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan khi có đề nghị.

Trước đó, tại Thông báo số 200, lãnh đạo Chính phủ khẳng định, việc mở rộng đoạn Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành thuộc Dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây là vấn đề cấp thiết để đồng bộ các công trình hạ tầng giao thông trong khu vực.

Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ nói trên trong thời gian qua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan còn chậm, chưa có kết quả cụ thể. Chính vì vậy, nhiệm vụ quan trọng thời điểm này là sớm lựa chọn phương án đầu tư phù hợp nhất để triển khai các bước tiếp theo.

Trước mắt, đồng ý giao Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng lưu ý các cơ quan liên quan cần nghiên cứu phương án nguồn vốn hỗn hợp, trong đó, VEC thu xếp và huy động nguồn vốn đầu tư công trình; ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng theo hình thức đầu tư công; quy mô đầu tư cần thực hiện theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (10 làn xe).

Phạm Tùng

Đóng