Kiến nghị sớm ban hành các chính sách để hạn chế ảnh hưởng của việc tăng giá nhiên, nguyên vật liệu đối với dự án Sân bay Long Thành

09-10-2022

(ĐN)- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3, dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 đã kiến nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành các chính sách phù hợp để hạn chế ảnh hưởng của việc tăng giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đến quá trình thi công dự án.

Theo ACV, từ cuối năm 2021 đến nay, giá nhiên liệu và nguyên vật liệu trên thị trường đã và đang theo xu hướng tăng cao do ảnh hưởng chung trên thế giới. Việc tăng giá nhiên liệu, nguyên liệu đã làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến các gói thầu đang thi công và dự toán các gói thầu chuẩn bị thi công trong thời gian tới thuộc dự án Đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Trong khu đó, hiện vẫn chưa có các chính sách điều chỉnh giá được cập nhật phù hợp với tình hình thực tế.

Phạm Tùng

Đóng