Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

01-02-2024

Chiều 1-2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng thẩm định; các chuyên gia với tư cách là ủy viên phản biện, đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phía tỉnh Đồng Nai có các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập trong bối cảnh chuyển từ quy định cũ sang thực hiện theo Luật Quy hoạch mới nên gặp nhiều khó khăn.

Tuy vậy, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, sát sao quá trình hoàn thiện, với sự nỗ lực của đơn vị tư vấn cùng các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, đặc biệt là sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan. Đến nay, dự thảo Quy hoạch đã được hoàn thiện trình Hội đồng thẩm định.

Quy hoạch tỉnh là định hướng phát triển toàn diện quan trọng của tỉnh, là cơ sở để điều hành thống nhất, đồng bộ các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh đến năm 2030. Quy hoạch tỉnh cũng sẽ là kim chỉ nam để tỉnh Đồng Nai xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với ý nghĩa quan trọng như vậy, các cấp, các ngành của tỉnh đã nghiên cứu xây dựng, tham gia kỹ lưỡng, báo cáo Hội đồng Quy hoạch ở cấp tỉnh, thông qua Ban Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch ở tỉnh, thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tổ chức Hội thảo khoa học để lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp cho Quy hoạch tỉnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ để bảo đảm tính liên kết vùng theo Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị.

“Xuyên suốt quá trình chỉ đạo lập Quy hoạch, Đồng Nai xác định lấy người dân làm trung tâm, phát triển có chọn lọc, thu hút các ngành công nghệ cao, hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Tỉnh cũng xác định những dư địa mới cần được đánh thức và khai thác hiệu quả như Quy hoạch tuyến sông Đồng Nai, quy hoạch vùng phụ cận sân bay Biên Hòa và sân bay Long Thành là vùng động lực mới cho phát triển đột phá của tỉnh”, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nêu rõ.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đề nghị hồ sơ Quy hoạch tỉnh cần làm rõ vai trò của tỉnh Đồng Nai trong việc làm cầu nối giữa vùng Đông Nam Bộ và các vùng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như vai trò, vị trí của tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

TS Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, cơ cấu kinh tế của Đồng Nai hiện nay bị lệch về đầu tư nước ngoài khá lớn, doanh nghiệp trong nước còn ít, mối liên kết giữa hai khu vực này còn mỏng. Do vậy, cần phân tích sâu để tìm ra những thay đổi trong cơ cấu kinh tế thời gian tới đây.

Về quan điểm phát triển, TS Cao Viết Sinh đề nghị Quy hoạch tỉnh cần bám sát Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó cần đặc biệt lưu ý đến điểm nhấn và tư duy phát triển.

Các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến đối với kịch bản phát triển, mục tiêu phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh. Theo đó, việc phân bổ không gian và nguồn lực cho sự phát triển của các ngành, lĩnh vực cần cụ thể hơn và cần gắn với tiềm lực, tiềm năng, thách thức cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Các chuyên gia, nhà khoa học đề nghị bổ sung thêm nội dung về hạ tầng số, quy hoạch không gian ngầm, rà soát lại các hệ thống bản đồ, sơ đồ bảo đảm theo đúng quy chuẩn, quy định…

Phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, đồng chí Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cảm ơn những ý kiến góp ý thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, thành viên Hội đồng thẩm định đối với Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, đại diện các bộ, ngành là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy hoạch, làm sao để đồ án quy hoạch thống nhất.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai luôn nhận thức rằng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học luôn ủng hộ, mong muốn Đồng Nai thông qua được Quy hoạch, khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế để bứt phá hơn nữa, phát triển hơn nữa trong giai đoạn 2021-2030, tạo tiền đề đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Võ Tấn Đức khẳng định, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo để đưa Đồng Nai sớm cất cánh, trở thành tỉnh phát triển của cả nước và của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Sau khi thảo luận, cho ý kiến, Hội đồng thẩm định đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu đánh giá thông qua quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với kết quả 100% đồng ý (với điều kiện có chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện).

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình toàn bộ ý kiến tham gia bằng văn bản của các thành viên Hội đồng thẩm định, chuyên gia phản biện, các đại biểu tại hội nghị.

Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh trên cơ sở báo cáo nêu trên, và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, số liệu trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh và báo cáo tiếp thu, giải trình; hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch theo quy định tại Điều 57 Luật Quy hoạch trên cơ sở hồ sơ quy hoạch được hoàn thiện; gửi hồ sơ Quy hoạch tỉnh đã được hoàn thiện đến cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định để tiến hành rà soát theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo nhandan.vn

Đóng