Dự án Sân bay Long Thành: Kiến nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án thành phần 3

03-03-2023

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) kiến nghị Bộ GT-VT trình cấp có thẩm quyền cho phép được điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án thành phần 3 - xây dựng các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành trong năm 2026.

Tháng 9-2022, ACV đã thực hiện đấu thầu đối với gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 (gói thầu 5.10). Tuy nhiên, đến tháng
12-2022, ACV đã có quyết định hủy gói thầu do chỉ có 1 nhà thầu liên danh nộp hồ sơ dự thầu và hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

* Tăng thời gian thi công nhà ga hành khách thêm nửa năm

Ngày 19-1 vừa qua, ACV đã phát hành hồ sơ mời thầu lại đối với gói thầu 5.10. Với lần đấu thầu này, thời điểm đóng thầu vào 9 giờ 30 ngày 28-3-2023 và mở thầu vào 10 giờ ngày 28-3-2023. Gói thầu 5.10 có giá trị hơn 35 ngàn tỷ đồng, với nội dung chính là thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị. Gói thầu có thời gian thực hiện tương đương 33 tháng.

Ngày 18-2, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo Kết luận số 35/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp triển khai thực hiện dự án Sân bay Long Thành. Trong đó, tiến độ thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành được xác định là đường gantt của dự án. Đây là công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công nghệ hiện đại, lần đầu tiên được triển khai trong nước. Về thời gian hoàn thành hợp đồng thi công, Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu trên cơ sở tham khảo ý kiến của tư vấn, ACV xác định thời gian thực hiện gói thầu, báo cáo Bộ GT-VT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.    

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, ACV đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Sân bay Long Thành yêu cầu liên danh tư vấn đánh giá kỹ lại thời gian thi công xây dựng định hướng của gói thầu 5.10.

Trong tháng 2-2023, ACV đã có báo cáo về việc triển khai thực hiện công tác đấu thầu gói thầu 5.10 của dự án thành phần 3. Trong đó ghi nhận đề xuất tăng thời gian thi công của gói thầu 5.10.

Cụ thể, trong báo cáo số 66/BC-HĐQT ngày 24-2-2023 do ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT ACV ký gửi Bộ GT-VT, ACV cho biết, ngày 20-2-2023, liên danh tư vấn thiết kế kỹ thuật HAAA (Heerim Hàn Quốc - Arup Anh Quốc - Aurecon Australia - ADPi Pháp) đã đề xuất thời gian thi công định hướng phần thân công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 là 39 tháng, bao gồm 36 tháng thi công xây dựng và 6 tháng vận hành chạy thử. Trong 6 tháng vận hành chạy thử, có 3 tháng vận hành chạy thử đồng thời với thi công xây dựng.

* ACV xin điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án

Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong sân bay thuộc dự án Đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 98,5 ngàn tỷ đồng. Trong số các hạng mục của dự án thành phần 3, công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 là hạng mục quan trọng và có tính quyết định đến tiến độ chung của toàn dự án.

Theo ACV, nhằm thu hút các nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia dự thầu gói thầu 5.10, với các phân tích về đề xuất của liên danh tư vấn, Ban Quản lý dự án Sân bay Long Thành cũng như các yêu cầu tại thông báo Kết luận số 35, ACV đã báo cáo và kiến nghị Bộ GT-VT về thời gian hoàn thành gói thầu 5.10 và toàn bộ dự án thành phần 3, dự án Đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Cụ thể, ACV kiến nghị Bộ GT-VT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền cho phép ACV với thẩm quyền được giao người quyết định đầu tư dự án thành phần 3 được điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án thành phần 3 trong năm 2026. Trên cơ sở đó, ACV theo thẩm quyền, thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu 5.10 từ 33 tháng lên 39 tháng và hoàn thiện, điều chỉnh các nội dung tương ứng của hồ sơ mời thầu gói thầu 5.10 theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ACV, để chuẩn bị cho việc vận hành, khai thác sân bay Long Thành, năm 2022, ACV đã thành lập Ban Chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành có nhiệm vụ nghiên cứu, chuẩn bị các quy trình vận hành, khai thác phù hợp với quy mô, tính chất của sân bay Long Thành giai đoạn 1 trên cơ sở sử dụng, tham khảo các sản phẩm tư vấn của các đơn vị quốc tế chuyên ngành. Hiện nay, Ban Chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành đã trình báo cáo nghiên cứu mô hình khai thác sân bay Long Thành làm cơ sở để HĐQT ACV xem xét quyết định thuê tư vấn quốc tế thực hiện công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành.

Phạm Tùng

Đóng