Dự án Đường vành đai 4 - TP.HCM sẽ đưa vào khai thác trong năm 2026

24-04-2023

Trong thông báo kết luận buổi làm việc của lãnh đạo 4 địa phương vùng Đông Nam bộ gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu về triển khai các dự án giao thông kết nối vùng (buổi làm việc diễn ra vào đầu tháng 3 vừa qua), lãnh đạo các địa phương đã thống nhất phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác dự án Đường vành đai 4 - TP.HCM trong năm 2026.

Trong thông báo kết luận buổi làm việc của lãnh đạo 4 địa phương vùng Đông Nam bộ gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu về triển khai các dự án giao thông kết nối vùng (buổi làm việc diễn ra vào đầu tháng 3 vừa qua), lãnh đạo các địa phương đã thống nhất phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác dự án Đường vành đai 4 - TP.HCM trong năm 2026.

Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - TP.HCM có tổng chiều dài gần 198km, đi qua địa bàn các địa phương: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM và Long An. Đoạn qua địa bàn Đồng Nai có chiều dài khoảng 45km với điểm đầu tuyến nằm ở H.Cẩm Mỹ và điểm cuối tuyến ở H.Vĩnh Cửu.

Để triển khai thực hiện dự án, tháng 9-2021, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao các địa phương liên quan làm cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án (thành phần) của đường vành đai 4 - TP.HCM.

Phạm Tùng

Đóng