Đồng Nai bàn giao thêm 195 ha đất để xây dựng sân bay Long Thành

23-12-2021

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định về việc giao đất cho Cảng vụ Hàng không miền Nam (đợt 2) để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trong đợt 2, UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Cảng vụ Hàng không miền Nam diện tích đất gần 195 ha tại xã Bình Sơn để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại sân bay Long Thành.

Mục đích sử dụng đất là đất giao thông (sân bay Long Thành) và hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Cảng vụ Hàng không miền Nam quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các quy định khác của pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm thực hiện xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên & Môi trường cần phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế Đồng Nai và đơn vị liên quan xác định đơn giá thuê đất tại sân bay Long Thành theo quy định. Sở Tài nguyên & Môi trường chủ động ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo ủy quyền của UBND tỉnh.

Trước đó, tháng 10/2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao đất đợt 1 cho Cảng vụ Hàng không miền Nam với diện tích đất hơn 1.280 ha. Như vậy, đến nay Đồng Nai đã thực hiện 2 đợt bàn giao đất với tổng diện tích gần 1.500 ha cho Cảng vụ Hàng không miền Nam để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hàng không dân dụng tại sân bay Long Thành.

Đóng