Đô thị hóa gắn với xây dựng nông thôn văn minh

24-05-2022

Là tỉnh công nghiệp nên nhiều địa phương trên địa bàn Đồng Nai đặt mục tiêu phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa.

Mỗi địa phương tùy vào đặc thù và thế mạnh riêng để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa.

* Đầu tư lớn về hạ tầng

Đồng Nai có nhiều địa phương như: Long Khánh, Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom tập trung thực hiện đô thị hóa mạnh mẽ. Phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ vừa là lợi thế, nhưng vừa là thách thức không nhỏ của các địa phương trên trong xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Đến cuối năm 2020, TP.Long Khánh là địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành chương trình Xây dựng NTM nâng cao và được nâng cấp từ thị xã lên thành phố. Để đạt mục tiêu trên, trong giai đoạn 2015-2020, Long Khánh đã huy động khoảng 5.520 tỷ đồng từ nhân dân, doanh nghiệp, HTX và các mạnh thường quân đầu tư cho chương trình xây dựng NTM và NTM nâng cao. Địa phương cũng đầu tư nâng cấp, sửa chữa và làm mới 194km đường giao thông nông thôn, nâng tỷ lệ đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa đạt hơn 531km (100% đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa). TP.Long Khánh tiếp tục đầu tư và huy động được nguồn vốn lớn trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Tính đến năm 2021, TP.Long khánh đã có 2/4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh VÕ VĂN PHI đánh giá, công nghiệp hóa, đô thị hóa đang tạo nhiều áp lực cho phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM của nhiều địa phương vừa xây dựng đô thị, vừa thực hiện mục tiêu huyện NTM nâng cao. Theo đó, các tiêu chí về phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư hạ tầng, môi trường, an ninh trật tự… của các địa phương phải vừa đạt tiêu chí NTM nâng cao, vừa đạt tiêu chí về đô thị. Với các tiêu chí khó đạt, cần nguồn vốn lớn và thời gian thực hiện, các địa phương cần tập trung thực hiện, nhất là phải sáng tạo vận động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

H.Trảng Bom đang nỗ lực thực hiện song song 2 mục tiêu hoàn thành huyện NTM nâng cao và lên thị xã vào năm 2025. Địa phương đang tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị. Trong đó, huyện cần nguồn vốn lớn đầu tư cho cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, trường học, hệ thống cơ sở vật chất văn hóa... Theo báo cáo của UBND H.Trảng Bom, dự kiến nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của huyện giai đoạn 2021-2025 là gần 4 ngàn tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND H.Trảng Bom Đỗ Ngọc Nam cho biết, địa phương được tỉnh chọn thí điểm xây dựng NTM gắn với đô thị hóa giai đoạn 2020-2025. Phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM trên địa bàn mới chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển chung, chưa có đột phá rõ ràng do cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển. H.Trảng Bom có mức độ gia tăng dân số cơ học cao dẫn đến áp lực lớn về đầu tư đường sá, trường lớp… Khó khăn không nhỏ hiện nay là hầu hết các xã trên địa bàn huyện đều thiếu nước sạch sinh hoạt với tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung của H.Trảng Bom mới đạt 39% tại TT.Trảng Bom và 27% đối với các xã.

Theo Đề án cấp nước sạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt, tổng kinh phí đầu tư các dự án cấp nước sạch trên địa bàn H.Trảng Bom là hơn 163 tỷ đồng.

* Phát triển nông nghiệp đô thị                    

Tuy các địa phương trên định hướng nâng cấp lên thị xã, thành phố nhưng vẫn xem xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm và khai thác thế mạnh riêng để phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng thu hút các mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp gắn với du lịch…, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Định hướng phát triển nông nghiệp cho đô thị sân bay trong tương lai, H.Long Thành đã xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

Phó chủ tịch UBND H.Long Thành Trần Văn Thân cho biết, huyện đang tập trung đầu tư hạ tầng trong xây dựng NTM nâng cao gắn với phát triển đô thị sân bay. Do quỹ đất dành cho đất nông nghiệp của H.Long Thành ngày càng thu hẹp, địa phương định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ có lợi thế cạnh tranh cao.

H.Trảng Bom đặt ra mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn mới là đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; đầu tư chế biến sâu đối với nông sản chủ lực của địa phương. Đặc biệt, địa phương chú trọng xây dựng thương hiệu hàng hóa gắn với mô hình du lịch phát triển sinh thái vườn.

Bình Nguyên

Đóng