Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện gói thầu Nhà ga hành khách Sân bay Long Thành là cần thiết

09-03-2023

(ĐN) - Bộ GT-VT đã có thông báo số 69/TB-BGTVT (ngày 7-3-2023) thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu và tiến độ thực hiện gói thầu 5.10 của dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Theo đó, đối với nội dung đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bộ GT-VT cho rằng, để đảm bảo chất lượng của công trình, an toàn trong thi công, đề xuất của ACV kéo dài thời gian thực hiện gói thầu 5.10 -  thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1- là cần thiết. Tuy nhiên, để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ GT-VT yêu cầu ACV khẩn trương hoàn thiện báo cáo, trong đó làm rõ các nguyên nhân, bổ sung các cơ sở khoa học, có tính toán đề xuất thời gian các hạng mục đường găng của gói thầu để khả thi trong thực hiện tất cả các hạng mục chính và chịu trách nhiệm toàn diện với tư cách Người quyết định đầu tư và Chủ đầu tư trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật hiện hành.

Bộ GT-VT cũng yêu cầu ACV phối hợp chặt chẽ, giải trình để các bộ, ngành sớm có ý kiến gửi Bộ GT-VT; đồng thời giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì, cùng ACV khẩn trương tham mưu Bộ GT-VT tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ACV đã kiến nghị Bộ GT-VT trình cấp có thẩm quyền cho phép được điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án thành phần 3 - xây dựng các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, dự án đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành trong năm 2026, thay vì tháng 12-2025 như chủ trương được Quốc hội phê duyệt.

Phạm Tùng

Đóng