Đất nông nghiệp bỏ hoang có thể chuyển thành đất thổ cư?

03-03-2022

Đất nông nghiệp dù bỏ hoang hay không, muốn chuyển thành đất thổ cư phải đáp ứng các điều kiện dưới đây.

Điều kiện đất nông nghiệp chuyển thành đất thổ cư

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư phải được sự cho phép của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện nơi có đất.

Tuy nhiên, không vì thế mà UBND cấp huyện có toàn quyền quyết định mà phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Tóm lại, dù đất nông nghiệp có đang bỏ hoang hay không, thì người dân chỉ được chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư khi có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND cấp có thẩm quyền. 

Quy trình chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư

Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị hồ xin chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư.

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng, sổ đỏ đã cấp).

Bước 2: nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa cấp huyện. Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3: Xử lý, giải quyết đơn xin chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư theo yêu cầu. Theo đó, đơn vị tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sau đó, trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sau khi hộ gia đình, cá nhân nộp tiền theo thông báo của cơ quan thuế.

 Chi phí chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư

- Tiền sử dụng đất

Trường hợp chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 1.7.2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận

Nộp lệ phí trước bạ khi được cấp giấy chứng nhận mới từ 100.000 đồng trở xuống/lần cấp.

- Phí thẩm định hồ sơ: Khoản phí thẩm định hồ sơ khi xin chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư sẽ phụ thuộc vào từng tỉnh.

Minh Huy (T/H)