Cắt vốn đối với các đơn vị, chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công chậm

10-03-2022

(ĐN) - Đó là nhấn mạnh của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại buổi làm việc của UBND tỉnh để nghe các sở, ngành, địa phương các đơn vị chủ đầu tư báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 sáng 10-3.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, tỉnh sẽ cắt vốn đối với các chủ đầu tư, địa phương nào không đạt tỷ lệ giải ngân 60% nguồn vốn được bố trí theo kế hoạch đến ngày 30-9-2022. Nguồn vốn này sẽ được điều chuyển cho các chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn tốt hơn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cũng giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ không xem xét thi đua khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân có liên quan nếu việc thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 không đạt kế hoạch. Các chủ đầu tư phải có cam kết tiến độ giải ngân vốn đạt từ 90% trở lên với UBND tỉnh.

Theo Sở KH-ĐT, năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh sau điều chỉnh là hơn 24,4 ngàn tỷ đồng. Đồng Nai đặt mục tiêu phải giải ngân đạt 90% tổng nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, đến ngày 31-1-2022, nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã được giải ngân chỉ gần 15 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 61% kế hoạch. Đặc biệt, có 4 đơn vị trên địa bàn tỉnh kết thúc năm 2021 có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn là 0 đồng.

Về nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt thấp, bên cạnh các nguyên nhân khách quan như ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá vật liệu xây dựng tăng thì còn có các nguyên nhân chủ quan như: các chủ đầu tư hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành; các đơn vị tư vấn giám sát, thi công năng lực còn yếu; sự phối hợp giữa các sở chuyên ngành với chủ đầu tư còn thiếu đồng bộ; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng…

Năm 2022, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là hơn 9,4 ngàn tỷ đồng. Tính đến ngày 28-2-2022, nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã được giải ngân là hơn 496 tỷ đồng, đạt hơn 5,2% so với kế hoạch. Theo đánh giá, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 đến thời điểm này của Đồng Nai là rất thấp bởi tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước hiện đã đạt hơn 10%.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong năm 2022, UBND tỉnh đã giao Sở KH-ĐT thành lập tổ công tác để thực hiện kiểm tra, tháo gỡ các vướng mắc cũng như thúc đẩy tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Phạm Tùng

Đóng