3 lý do giúp người dân yên tâm dù mua đất có thời hạn sử dụng

05-02-2022

Cá nhân, hộ gia đình nắm rõ quy định dưới đây sẽ yên tâm mua loại đất này mà không phải quá bận tâm về thời hạn sử dụng.

Các loại đất có thời hạn sử dụng

Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2013 quy định các loại đất dưới đây có thời hạn 50 năm: Đất trồng cây hàng năm, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản; đất rừng sản xuất; đất trồng cây lâu năm; đất trống, đồi núi trọc…

Khoản 2, 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013 quy định những loại đất có thời hạn sử dụng không quá 50 năm, gồm: Hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp; giao đất cho thuê để sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hoặc sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp…

Mua đất có thời hạn sử dụng, cần chú ý gì?

Vẫn được tiếp tục sử dụng nếu có nhu cầu

Nếu đến khi đất hết hạn sử dụng, thì gia đình, hộ cá nhân trực tiếp sản xuất có nhu cầu vẫn được sử dụng tiếp.

Ngoài ra, đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn không quá 50 năm vẫn có thể sử dụng nếu được Nhà nước gia hạn.

Không bắt buộc phải làm thủ tục gia hạn

Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất”.

Vẫn được chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, thừa kế

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau:

- Có giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng).

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

- Đất không có tranh chấp

- Trong thời hạn sử dụng đất (còn thời hạn sử dụng đất).

Như vậy, chỉ cần còn thời hạn sử dụng đất thì vẫn được thực hiện đầy đủ các quyền của người sử dụng đất như chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp.

Tóm lại, chỉ cần nắm 3 điểm trên thì cá nhân, hộ gia đình có thể yên tâm mua đất có thời hạn sử dụng.

Minh Huy (T/H)