Xử lý 59 dự án vi phạm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng

19-06-2022

(ĐN)- Theo UBND tỉnh, từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN-MT tổ chức kiểm tra tiến độ đưa đất vào sử dụng đối với các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong giai đoạn từ ngày 1-7-2014 đến 31-12-2021, Sở TN-MT đã kiểm tra 360 dự án đã được giao đất, cho thuê đất. Qua kiểm tra, trên cơ sở đề xuất của Sở TN-MT, UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý đối với 59 dự án vi phạm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng.

Trong số các dự án vi phạm, UBND tỉnh đã có quyết định, văn bản chỉ đạo thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất, thuê đất đối với 10 dự án có tổng diện tích gần 25ha. Trong số này có 2 dự án được gia hạn nhưng hết thời gian gia hạn vẫn chưa triển khai dự án.

UBND tỉnh đã có quyết định, văn bản gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với 42 dự án với tổng diện tích đất thực hiện hơn 606ha. UBND tỉnh đang chỉ đạo xử lý đối với 7 dự án với tổng diện tích đất hơn 235ha.

Theo đánh giá, đa số các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn này đều thực hiện đầu tư theo tiến độ ghi trên giấy chứng nhận đầu tư.

Phạm Tùng