Xây dựng tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - sân bay Long Thành là phù hợp và cần thiết

18-05-2022

(ĐN) - Theo thông tin từ Sở GT-VT, UBND TP.HCM đã có văn bản nêu ý kiến về đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND tỉnh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - sân bay Long Thành.

Cụ thể, đối với tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - sân bay Long Thành, UBND TP.HCM cho biết, theo đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020-2030, trong giai đoạn 2026-2030, sẽ đầu tư tuyến đường sắt đô thị TP.HCM tuyến số 2 - giai đoạn 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đoạn Tham Lương - bến xe miền Tây). Do đó, việc kết nối từ ga Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành là phù hợp và cần thiết, tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và hành khách, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.

Đối với đề xuất giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án, UBND TP.HCM cho rằng, Luật Đường sắt 2017, không quy định việc UBND cấp tỉnh tổ chức đầu tư các tuyến đường sắt thuộc mạng lưới đường sắt quốc gia.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025, đầu mối liên hệ đối với dự án đường sắt nhẹ nêu trên là Vụ Đối tác công tư (Bộ GT-VT).

Về thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), Nghị định 35/2021/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn, đối với dự án đi qua hai tỉnh trở lên, các địa phương có dự án báo cáo HĐND cấp tỉnh xem xét, đồng thuận về việc đề xuất thực hiện dự án. Nội dung đề xuất gồm tên dự án, quy mô, địa điểm, tổng mức đầu tư sơ bộ, vốn đầu tư của Nhà nước trong dự án PPP và phân chia trách nhiệm chi trả nguồn ngân sách của từng địa phương. Căn cứ văn bản đồng thuận của HĐND cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh thống nhất với bộ chuyên ngành về việc giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền.

Do vậy, UBND TP.HCM cho rằng, tỉnh Đồng Nai cần phối hợp chặt chẽ với Bộ GT-VT đề xuất cấp thẩm quyền quyết định giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường sắt nhẹ đảm bảo đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định về đầu tư PPP, quy định về đường sắt và chủ trương chung của Chính phủ.

Trường hợp đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định, UBND TP.HCM thống nhất đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư PPP.

Dự án đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành dài 37,5 km, điểm đầu tại ga Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TP.HCM; điểm cuối tại sân bay Long Thành. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 40,5 ngàn tỷ đồng, đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.

Phạm Tùng