Xây dựng quốc lộ 13C xuyên Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai sẽ sử dụng khoảng 44ha đất rừng

03-05-2022

(ĐN) - Theo Sở GT - VT, để hoàn thành xây dựng và khai thác tuyến quốc lô 13C, tổng diện tích đất rừng thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai sẽ phải sử dụng cho dự án là khoảng 44ha.

Cụ thể, để khai thác quyến quốc lộ 13C với quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe thì cần phải đầu tư 13km đường Bà Hào - sân bay Rang Rang, dự kiến chiếm dụng khoảng 26 ha rừng đặc dụng; mở rộng đường tỉnh 761 với chiều dài 18km từ cấp IV lên đạt chuẩn cấp III, dự kiến chiếm dụng khoảng 18ha đất rừng.

Theo quy hoạch GT-VT đường bộ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2021, tuyến quốc lộ 13C có điểm đầu tại điểm giao giữa đường tỉnh 753 và đường tỉnh 741, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; điểm cuối tại quốc lộ 1, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Quốc lộ 13C có tổng chiều dài toàn tuyến 86km, quy hoạch đường cấp III, 2 - 4 làn xe. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 55km với hướng tuyến: điểm đầu tại Ngã ban Trị An giao quốc lộ 1, đi trùng tuyến toàn tuyến đường tỉnh 767 có chiều dài hơn 24km; đi trùng 18km đầu đường tỉnh 761, đi theo tuyến đường Bà Hào - sân bay Rang Rang với chiều dài 13km, kết nối qua tỉnh Bình Phước tại vị trí cầu Mã Đà.

Theo hướng tuyến này, dự án có 2 đoạn đi qua rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai là đoạn đi trùng đường tỉnh 761 dài khoảng 18km và đoạn đi trùng đường Bà Hào - sân bay Rang Rang dài khoảng 13km.

Trước đó, vào tháng 3-2022, tỉnh Bình Phước đã đề xuất Chính phủ phê duyệt phương án mở rộng đường tỉnh 753, xây dựng cầu Mã Đà để kết nối và nâng cấp tuyến đường Bà Hào- sân bay Rang Rang (tỉnh Đồng Nai) với đường Đồng Xoài- Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) thành quốc lộ 13C đi qua lõi của Khu dự trữ sinh quyển thể giới Đồng Nai.

Tuy nhiên, việc xây dựng cầu Mã Đà cũng như quốc lộ 13C với khoảng 40km đường đi xuyên qua vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai lại làm dấy lên lo ngại sẽ gây ảnh hưởng đến mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn giá trị văn hóa bản địa.

Ngày 22-4, Bộ GT-VT đã có cuộc họp với các bộ, ngành và các địa phương liên quan để thống nhất phương án đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh 753 thành quốc lộ 13C và xây dựng cầu Mã Đà kết nối hai tỉnh Bình Phước và Đồng Nai. Tại cuộc họp này, Viện Chiến lược và phát triển GT - VT (đơn vị nghiên cứu) đã đưa ra 4 phương án thực hiện xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Đồng Nai với tỉnh Bình Phước.

Phạm Tùng