Trình Bộ Xây dựng thẩm định hồ sơ quy hoạch chung 2 đô thị

10-09-2022

Theo UBND tỉnh, hiện có 2 hồ sơ nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy hoạch chung của 2 đô thị trên địa bàn tỉnh đã trình Bộ Xây dựng thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Cụ thể gồm: hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 đô thị Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040.

Theo quy định, đối với 11 đô thị trên địa bàn tỉnh, có 4 đô thị thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị gồm: Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành và Nhơn Trạch.

Đối với 2 hồ sơ còn lại gồm: hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Long Thành, H.Long Thành và hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với UBND các huyện hoàn thiện hồ sơ để báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phạm Tùng