Tổng khối lượng đào đắp gói thầu san nền, thoát nước dự án Sân bay Long Thành đạt hơn 17 triệu m3 đất

05-10-2022

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3, dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1, sau gần 6 tháng thi công, đến nay gói thầu san nền, thoát nước đã đạt tổng khối lượng đào đắp hơn 17 triệu m3 đất.

Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết mưa nhiều nhưng ACV đã cùng các đơn vị thi công, tư vấn chủ động xây dựng các phương án, biện pháp thi công hợp lý, linh hoạt trong các điều kiện khác nhau. Đồng thời, có phương án huy động nhân sự, thiết bị khoa học. Để đảm bảo tiến độ thi công, ACV quản lý chặt chẽ việc duy trì hơn 1,2 ngàn đầu máy và hơn 1,6 ngàn nhân sự thi công gói thầu. Việc duy trì số lượng máy móc nêu trên đảm bảo công suất 30 dây chuyền thi công công nghiệp với công suất đạt 400 ngàn m3/ngày.

Hiện nay, phương án thi công vào cao điểm mùa khô cũng đã được liên danh nhà thầu thi công lập và ACV phê duyệt. Theo đó, các nhà thầu sẽ huy động thêm khoảng 770 đầu máy, nâng tổng số lượng máy móc trong thời gian tới lên khoảng 2 ngàn đầu máy thiết bị và 2,5 ngàn nhân sự. Mục tiêu là sẽ mở tối đa các mũi thi công với 44 dây chuyền đảm bảo công suất đào đắp tối đa đạt 500 ngàn m3/ngày.

Gói thầu san nền, thoát nước dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 được khởi công vào tháng 2-2022.

Phạm Tùng