Tính toán giải pháp tiêu, thoát nước quanh sân bay

27-02-2022

Cùng với việc quy hoạch, xây dựng hệ thống giao thông kết nối cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, Đồng Nai đang tính toán các giải pháp tiêu, thoát nước, chống ngập úng cục bộ khu vực xung quanh sân bay nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả dự án khi hoàn thành xây dựng.

* Đề xuất nạo vét, mở rộng các tuyến suối

Theo Sở NN-PTNT, để thực hiện phương án tiêu thoát nước cho khu vực ngoài ranh sân bay Long Thành, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành khảo sát hiện trạng tại khu vực này.

Kết quả khảo sát cho thấy, trong khu vực xây dựng sân bay (khu vực 5 ngàn ha) có 1 công trình thủy lợi là đập dâng suối Cả do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai quản lý khai thác. Công trình thủy lợi đập dâng suối Cả có 2 tuyến kênh gồm: tuyến kênh A dài 4,34km, trong đó đoạn nằm trong sân bay Long Thành dài khoảng 1,15km và tuyến kênh B, dài hơn 4,6km, trong đó đoạn nằm trong sân bay Long Thành dài hơn 1,3km.

Bên cạnh đó, khu vực trong và giáp ranh sân bay Long Thành còn có các tuyến suối hiện hữu.

Theo ông NGUYỄN KHẮC PHONG, Phó trưởng ban Điều hành dự án Sân bay Long Thành thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, trong phương án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ triển khai xây dựng 5 hồ điều hòa trong khu vực sân bay để điều tiết nước dẫn về các tuyến suối Bưng Môn, Đá Vàng ở khu vực ngoài ranh sân bay.

Ông Trần Đình Minh, Phó giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, theo khảo sát, phía Bắc khu vực sân bay Long Thành có suối Bưng Môn; phía Đông Bắc có suối Cầu Môn và suối Đục; phía Tây Nam có suối Đá Vàng. “Các dòng suối này phụ trách tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 22km2 bao gồm khu vực phía Đông Bắc sân bay Long Thành và lưu vực tự nhiên của các suối này” - ông Trần Đình Minh cho biết.

Ngoài các tuyến suối trên, khu vực phía Đông Nam của sân bay Long Thành còn có các tuyến suối hiện hữu gồm suối Trầu, suối Cả và suối Quýt. Các tuyến suối này phụ trách tiêu thoát nước cho lưu vực rộng khoảng 28km2 bao gồm lưu vực phía Đông Nam sân bay Long Thành và lưu vực hạ lưu hồ chứa nước Cầu Mới tuyến IV, V.

Từ thực tế khảo sát thực trạng kết hợp với nghiên cứu hồ sơ dự án Đầu tư xây dựng sân bay Long Thành, Sở NN-PTNT cùng các ngành, địa phương đã đề xuất các phương án để đảm bảo việc tiêu thoát nước trong và ngoài khu vực sân bay.

Cụ thể, đối với các tuyến suối hiện hữu, Sở NN-PTNT đề xuất thực hiện nạo vét, mở rộng tuyến suối nhánh suối Bưng Môn (đoạn 1) có chiều dài khoảng 1,8km. Đồng thời xây dựng tuyến kênh đấu nối từ hồ điều hòa số 2 của sân bay Long Thành về suối Bưng Môn (đoạn 2) có chiều dài khoảng 0,8km. Thực hiện nạo vét, mở rộng tuyến suối nhánh của suối Bưng Môn (đoạn 3) dài khoảng 1,5km. Tương tự, đối với suối Đá Vàng cũng thực hiện nạo vét, mở rộng đoạn tuyến có chiều dài khoảng 2,1km. Các hạng mục này sẽ đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực phía Bắc và Tây của sân bay Long Thành.

Đối với khu vực phía Đông Bắc sân bay Long Thành, nơi có sự hiện hữu của nhánh suối Quýt chảy vào khu vực sân bay, Sở NN-PTNT cho rằng, cần phải xây dựng tuyến kênh đi cặp ranh sân bay để thay thế nhánh suối Quýt nằm trong sân bay có chiều dài khoảng hơn 2,2km.

* Nắn dòng và di dời công trình đập dâng suối Cả

Đối với công trình đập dâng suối Cả nằm trong khu vực sân bay Long Thành, Sở NN-PTNT đề xuất phương án nắn dòng, di dời và xây dựng các hạng mục kênh, đập dâng, tuyến ống cấp nước thay thế ở vị trí mới ngoài khu vực sân bay.

Cụ thể, để nắn dòng suối Cả, Sở NN-PTNT đề xuất xây dựng tuyến kênh đi cặp ranh sân bay dài hơn 5,3km thay thế đoạn tuyến đi qua khu vực sân bay. Đồng thời, thực hiện xây dựng đập dâng mới thay thế đập suối Cả cũ nằm trong khu vực xây dựng sân bay.

Cũng theo Sở NN-PTNT, hiện nay, công trình thủy lợi đập dâng suối Cả có nhiệm vụ cấp nước tưới nông nghiệp cho 620ha diện tích canh tác và cấp nước công nghiệp cho Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa với lưu lượng khoảng 40 ngàn m3/ngày đêm, cấp nước cho Công ty CP Tập đoàn Tân Mai với lưu lượng khoảng 30 ngàn m3/ngày đêm. Do đó, để đảm bảo tiếp tục các chức năng này, trong phương án tiêu thoát nước cho sân bay Long Thành cần xây dựng tuyến ống cặp ranh sân bay thay thế tuyến ống nước của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa có chiều dài hơn 2km. Xây dựng tuyến kênh cặp ranh sân bay để thay thế tuyến kênh A, B trong khu vực sân bay nhằm đảm bảo nhu cầu tưới tiêu phục vụ nông nghiệp.

Trước những đề xuất của Sở NN-PTNT, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng, để đảm bảo khai thác tốt sân bay Long Thành, tránh tình trạng ngập úng khi trời mưa đã từng xảy ra tại một số sân bay trên cả nước, UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai thuê đơn vị tư vấn khảo sát kỹ để có phương án thực hiện việc tiêu thoát nước cho khu vực này. Phương án ngắn hạn trước mắt là H.Long Thành phải thực hiện nạo vét các tuyến suối trong khu vực để đảm bảo thông thoáng đường thoát nước.

Phạm Tùng