Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

14-09-2021

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Khu vực H.Long Thành là nơi sẽ có nhiều thay đổi trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn tới.

Hội đồng sẽ có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp cấp huyện giai đoạn 2021-2030; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2025; hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều torng Luật Đất đai.

Quy hoạch sử dụng đất cấp được xem là cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học để phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của quốc gia, địa phương, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực. Kế hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được phê duyệt, các địa phương, sở ngành sẽ căn cứ vào đó để mời gọi đầu tư và cấp phép các công trình, dự án trên các lĩnh vực. Hằng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch sử dụng đất cho các địa phương.

Chủ tịch Hội đồng là ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh và 3 Phó chủ tịch Hội đồng gồm ông Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở TN-MT Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở KH-ĐT Hồ Văn Hà.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, Đồng Nai đang gấp rút hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 để phát triển kinh tế, xã hội cho những năm tới. Dự kiến, trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn tới, tỉnh sẽ ưu tiên cho phát triển các dự án về hạ tầng giao thông, bất động sản công nghiệp, nhà ở, du lịch, thương mại. Đặc biệt, tỉnh sẽ quy hoạch nhiều khu đất lợi thế để đấu giá lấy vốn đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, tạo đột phá trong phát triển kinh tế.

                                                               Khánh Minh

Nguồn: Báo Đồng Nai