Tăng kết nối cho sân bay

16-05-2022

Trong 9 nội dung Đồng Nai đề nghị điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành (F/S) có đề xuất bổ sung dự án thành phần 6 - đầu tư xây dựng 2 tuyến đường để tăng cường khả năng kết nối giao thông cho sân bay Long Thành.

* Bổ sung dự án thành phần

Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành được quy hoạch thực hiện trên diện tích khoảng 5 ngàn ha. Trong đó, Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Tiểu dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 487/QĐ-TTg ngày 6-11-2018 với 5 dự án thành phần có cấu phần xây dựng gồm: xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; hệ thống hạ tầng xã hội khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án thành phần 1, 2); xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; hệ thống hạ tầng xã hội khu tái định cư Bình Sơn (dự án thành phần 3, 4) và dự án tái lập hạ tầng ngoài ranh sân bay Long Thành. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 22,8 ngàn tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, để phù hợp với tình hình thực tế, Đồng Nai đã đề nghị điều chỉnh nhiều nội dung của F/S dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Trong đó có việc bổ sung dự án thành phần 6 - đầu tư xây dựng 2 tuyến đường 770B và 773 để tăng cường khả năng kết nối giao thông cho sân bay.  

Theo tính toán, tổng nguồn vốn đầu tư của dự án thành phần 6 là hơn 12,3 ngàn tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn thực hiện, Đồng Nai đề xuất cho địa phương được sử dụng hơn 4,1 ngàn tỷ đồng tiết kiệm được trong quá trình triển khai thực hiện dự án Thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành; hơn 5,9 ngàn tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Nguồn vốn hơn 2,2 ngàn tỷ đồng còn lại sẽ được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương.

* Làm rõ tính kết nối vùng của 2 tuyến đường

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, qua lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước, đến nay có 9/13 thành viên đã có ý kiến với tờ trình của UBND tỉnh về các nội dung đề nghị điều chỉnh F/S dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Cuối tháng 3-2022, Bộ KH-ĐT đã tổ chức cuộc họp Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định nhà nước. Qua buổi làm việc, tổ giúp việc có 3 ý kiến gồm: thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh dự án thành phần 1, thu hồi thêm diện tích đất dự án thành phần 1 và 5; không bổ sung dự án thành phần 6 do đây là dự án tỉnh, sử dụng vốn địa phương và không tính vào nội dung kết nối sân bay Long Thành, sử dụng vốn trung ương làm tăng tổng mức đầu tư dự án nên phải điều chỉnh nghị quyết của Quốc hội; nguồn thu tiền đấu giá và tiền sử dụng đất nộp ngân sách trung ương theo nghị quyết của Quốc hội thì thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Từ những ý kiến trên, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh phải làm rõ thêm tính liên kết vùng của 2 tuyến đường 770B và 773 để tăng tính thuyết phục. “Mục tiêu của tỉnh là đúng, 2 tuyến đường này sẽ tạo thêm các lối ra trong quá trình khai thác sân bay Long Thành về sau” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho hay.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét việc tách dự án đầu tư xây dựng 2 tuyến đường 770B và 773 thành dự án riêng, tách biệt để tránh kéo dài thời gian thực hiện dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Đồng thời, việc tách riêng dự án cũng sẽ giảm đi các bước điều chỉnh các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, từ đó tăng thêm tính khả thi khi thực hiện.

Theo Sở GT-VT, để kết nối giao thông cho sân bay Long Thành trong quy hoạch hiện chỉ có 2 tuyến đường (T1 và T2). Trong thời gian đầu khai thác sân bay Long Thành, 2 tuyến đường này có thể đáp ứng đủ nhu cầu về kết nối giao thông. Tuy nhiên, về lâu dài, khi lượng khách, hàng hóa tăng sẽ dẫn đến tình trạng quá tải. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng 2 tuyến đường 770B và 773 sẽ góp phần chia sẻ gánh nặng về giao thông kết nối cho 2 tuyến đường T1 và T2.

Mặt khác, dù không kết nối trực tiếp nhưng cả 2 tuyến đường 770B và 773 cũng đều có vai trò đảm bảo liên kết vùng và liên kết giao thông cho sân bay Long Thành.

Cụ thể, tuyến đường 770B sẽ tạo ra liên kết với vùng Tây nguyên bởi đây là tuyến đường kết nối với quốc lộ 20. Trong khi đó, với việc kết nối với quốc lộ 1, đường 773 cũng sẽ tạo ra sự liên kết với vùng Nam Trung bộ.

Theo tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 12-1-2022 của UBND tỉnh, Đồng Nai đã đề nghị điều chỉnh 9 nội dung so với F/S dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành đã được phê duyệt gồm: điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án từ H.Long Thành thành các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành, Thống Nhất, Định Quán và TP.Long Khánh; điều chỉnh dự án thành phần 1; điều chỉnh bổ sung diện tích thu hồi đất các hạng mục tuyến thoát nước ngoài ranh khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và dự án thành phần 5; bổ sung dự án thành phần 6; điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ hơn 22,8 ngàn tỷ đồng lên hơn 31 ngàn tỷ đồng; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2021 thành từ năm 2017 đến hết năm 2023; điều chỉnh giảm 2 dự án thành phần 3 và 4; điều chỉnh nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thành ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương; điều chỉnh khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư được hoàn trả vào ngân sách trung ương thành để lại cho ngân sách địa phương.

Phạm Tùng

Đóng