Phân loại 4 loại sổ thông dụng trên thị trường bất động sản

10-10-2022

Theo từng khoảng thời gian khác nhau, các loại sổ trên thị trường bất động sản cũng thay đổi theo quy định của Pháp Luật trong từng thời kỳ. Trong bài viết này nhà đất Đồng Nai 360 sẽ cung cấp cho bạn đọc kiến thức cần thiết để dễ dàng phân biệt 4 loại sổ thông dụng là: sổ trắng, sổ hồng, sổ đỏ, sổ xanh.

Sổ trắng:

 • Bản chất là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà có ghi nhận hiện trạng thực tế của tài sản ngay tại thời điểm cấp (Các loại Văn tự mua bán nhà, bằng khoán điền thổ…).
 • Màu sắc: màu trắng
 • Căn cứ cấp sổ: Nghị Định 02 – CP và Pháp lệnh nhà ở ngày 26/3/1991 của Hội đồng Nhà nước.
 • Cơ quan ban hành mẫu sổ: UBND Xã, Phường, UBND Huyện thị xã cấp xác nhận cho chủ sở hữu.
 • Khu vực được phép cấp sổ: Cả nước
 • Loại tài sản được cấp sổ: Tất cả các loại đất
 • Nội dung trên sổ: Văn tự đoạn mãi mua bán nhà ở (Văn tự đoạn mãi bất động sản được hiểu là hợp đồng chuyển nhượng (mua bán) quyền sử dụng đất. Là giấy tờ, chứng từ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp). Giấy phép mua bán nhà, giấy phép xây dựng. Giấy chứng nhận quyết định của UBND công nhận quyền sở hữu tài sản.
 • Thời hạn sử dụng: Không có quy định
 • Theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP, 25/05/2007 kể từ 01/01/2008, những loại giấy trắng nếu muốn giao dịch thì mới phải đổi qua giấy hồng (đối với các loại giấy trắng về nhà và đất), giấy đỏ (đối với các loại giấy trắng về đất).

Sổ xanh:

 • Bản chất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng.
 • Màu sắc: màu xanh
 • Cơ quan ban hành mẫu sổ: Lâm Trường
 • Khu vực được phép cấp sổ: Trong khu vực đất rừng do Lâm trường chỉ định.
 • Loại tài sản được cấp sổ: Đất rừng
 • Nội dung trên sổ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng do Lâm trường cấp cho người dân khai thác, trồng rừng, bảo vệ và phát triển.
 • Thời hạn sử dụng: Có thời hạn sử dụng

Sổ đỏ:

 • Bản chất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Màu sắc: màu đỏ
 • Căn cứ cấp sổ: Nghị Định 64 – CP và Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC về hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Cơ quan ban hành mẫu sổ: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.
 • Khu vực được phép cấp sổ: Ngoài đô thị
 • Loại tài sản được cấp sổ: Đất ở nông thôn, đất nông – lâm – ngư nghiệp, đất làm muối
 • Nội dung trên sổ: Ghi nhận quyền sử dụng đất gồm: đất ở, đất sản xuất, vườn, ao, đất rừng…Khi có công trình, tài sản xây dựng trên đất thì ghi nhận việc xây dựng công trình.
 • Thời hạn sử dụng: Vĩnh viễn

Sổ hồng:

 • Bản chất là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị gồm nội thành, nội thị xã cũng như thị trấn.
 • Màu sắc: màu hồng
 • Căn cứ cấp sổ: Nghị Định 60 – CP và Nghị Định 88/2009/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền đất.
 • Cơ quan ban hành mẫu sổ: Bộ xây dựng (đối với sổ hồng cũ) và Bộ Tài Nguyên – Môi Trường (đối với sổ hồng mới).
 • Khu vực được phép cấp sổ: Cả nước
 • Loại tài sản được cấp sổ: Tất cả các loại đất
 • Nội dung trên sổ: Ghi nhận quyền sở hữu đất bao gồm: số thửa, số tờ bản đồ, diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng, mục đích…Ghi nhận quyền sở hữu nhà bao gồm: diện tích xây dựng, diện tích sử dụng chung và riêng, kết cấu, số tầng…
 • Thời hạn sử dụng: Có thời hạn sử dụng nhất định, không vĩnh viễn

Ngoại trừ sổ xanh ra thì 3 loại sổ còn lại là sổ trắng, sổ đỏ, sổ hồng đều có giá trị pháp lý như nhau. Theo Khoản 2 Điều 29 Nghị Định số 88/2009/NĐ-CP đã ghi rõ, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà được cấp trước đây vẫn có giá trị pháp lý và chỉ đổi (không phải cấp lần đầu) sang giấy chứng nhận mới khi có yêu cầu (không bắt buộc).

Với những thông tin nhà đất Đồng Nai 360 cung cấp, mong rằng bạn đọc có thể nắm được cơ bản những thông tin cần thiết trong quá trình mua bán nhà đất trên cả nước nói chung cũng như đất thổ cư Đồng Nai, nhà bán giá rẻ tại Đồng Nai, nhà đất chính chủ tại Đồng Nai, đất nông nghiệp Đồng Nai, nhà ở giá rẻ Đồng Nai nói riêng.

Nhadatdongnai360.vn

Đóng