Ngày đêm thi công trên công trường dự án Đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

06-12-2022

(ĐN) - Dự án Đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là dự án thành phần của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Theo yêu cầu của Bộ GT-VT, dự án phải thông xe kỹ thuật trong tháng 12-2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Tùng