Khó giải ngân nguồn vốn do chưa được gia hạn...

11-07-2022

Dù đã được bố trí đủ nguồn vốn nhưng do dự án đã hết thời hạn thực hiện nên việc giải ngân nguồn vốn dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đang gặp khó khăn.

* Đã giải ngân hơn 85% nguồn vốn được kéo dài thời gian thực hiện

Theo phê duyệt của Chính phủ, dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 22,8 ngàn tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2018-2021. Hiện nay, số vốn đầu tư dự án đã được Trung ương bố trí đủ cho Đồng Nai từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

Tính đến hết năm 2021, Đồng Nai đã giải ngân gần 14,7 ngàn tỷ đồng trong tổng vốn đã được bố trí cho dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, đạt hơn 64% kế hoạch. Cụ thể, trong năm 2019, tỉnh đã giải ngân hơn 1,1 ngàn tỷ đồng; năm 2020 giải ngân hơn 6,1 ngàn tỷ đồng và năm 2021 giải ngân hơn 7,4 ngàn tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn chưa thực hiện giải ngân của dự án hiện còn khoảng hơn 8,1 ngàn tỷ đồng.

Với quy định về thời gian thực hiện dự án theo phê duyệt dự án của Thủ tướng Chính phủ, sau ngày 31-1-2022, nguồn vốn của dự án sẽ không thể tiếp tục được giải ngân do hết thời hạn.

Từ cuối năm 2021, UBND tỉnh đã kiến nghị Chính phủ cho phép được điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành (F/S) trong đó có nội dung được kéo dài thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2021 thành từ năm 2018-2022. Tuy nhiên, do đây là dự án được Quốc hội thông qua nghị quyết nên Đồng Nai phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để các bộ, ngành cho ý kiến trước khi trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét.

Để việc thực hiện dự án không bị gián đoạn vì thiếu nguồn vốn, Đồng Nai đã có kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành xem xét cho địa phương được tạm ứng nguồn vốn đã bố trí cho dự án để tiếp tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân và thi công các dự án thành phần.

Theo Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai, trong số vốn hơn 8,1 ngàn tỷ đồng của dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành chưa được giải ngân thì Quốc hội đã cho phép chuyển nguồn, kéo dài thời gian thực hiện số vốn 1.077 tỷ đồng bố trí cho dự án trong năm 2018 sang năm 2022. Tính đến cuối tháng 6-2022, đối với số vốn được kéo dài thời gian thực hiện, Đồng Nai đã giải ngân được hơn 919 tỷ đồng, đạt hơn 85% tổng nguồn vốn được kéo dài thời gian thực hiện.

* Còn hơn 7 ngàn tỷ đồng chưa thể giải ngân

Với hơn 1 ngàn tỷ đồng đã được cho phép kéo dài thời gian thực hiện, dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành còn khoảng hơn 7 ngàn tỷ đồng phải chờ Quốc hội xem xét, cho phép kéo dài thời gian thực hiện mới có thể giải ngân.

Ông Phan Đức Ánh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồng Nai đã có kiến nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện đối với nguồn vốn hơn 7 ngàn tỷ đồng còn lại của dự án.

Mới đây, Chính phủ cũng như Bộ KH-ĐT đã thông báo tỉnh được phép chuyển sang giải ngân trong năm 2022 số vốn hơn 2,4 ngàn tỷ đồng. Đối với số vốn này, hiện nay, Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai đã thực hiện chuyển nguồn toàn bộ, tuy nhiên việc giải ngân vẫn không thể thực hiện được. Bởi việc thực hiện giải ngân nguồn vốn này liên quan đến tiến độ các dự án thành phần. Để giải ngân được nguồn vốn thì điều kiện là Quốc hội phải cho phép kéo dài, gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Việc nguồn vốn dự án không thể giải ngân khiến cho việc thực hiện các dự án thành phần thuộc dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành hiện đang gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho hay, dự án xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có 11 công trình, trong đó có 2 công trình đã hoàn thành xây dựng. Hiện nay, có thêm 3 công trình trường học đã cơ bản xây dựng hoàn thành, có khối lượng thực hiện nhưng không thể thanh toán cho nhà thầu. “Dù đã được cho phép kéo dài thời gian giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022 là 138 tỷ đồng nhưng không có cơ sở để giải ngân nguồn vốn này do niên độ dự án đã hết. Đơn vị không ký lại được phụ lục hợp đồng để thanh toán cho nhà thầu” - ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Tương tự, H.Long Thành đang có hơn 500 trường hợp có đất bị thu hồi thuộc dự án chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Sau khi hoàn thành công tác áp giá, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, địa phương cũng cần nguồn kinh phí để chi trả cho các hộ dân còn lại của dự án.

Theo Sở KH-ĐT, đối với tổng nguồn vốn hơn 22,8 ngàn tỷ đồng đã được bố trí cho dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, đến nay, Đồng Nai đã giải ngân được hơn 15,6 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 68% tổng nguồn vốn đã được bố trí. Trong đó, giai đoạn từ năm 2018-2021, tỉnh giải ngân nguồn vốn hơn 14,6 ngàn tỷ đồng và năm 2022 là hơn 919 tỷ đồng.

Phạm Tùng