Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư, bên cho vay đối với dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

05-12-2022

Ban Quản lý dự án Thăng Long (đơn vị được Bộ GT-VT giao nhiệm vụ tổ chức khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư) đã có thông báo mời các nhà đầu tư, bên cho vay đăng ký quan tâm thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP). 

Theo đó, Ban Quản lý dự án Thăng Long sẽ thực hiện khảo sát về khả năng triển khai dự án của khu vực tư nhân; khảo sát về một số yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật thực hiện dự án cũng như một số nội dung khác gồm: tiến độ triển khai thực hiện dự án; những khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; nguồn cung vật liệu để triển khai dự án…

Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo hình thức PPP vào tháng 9-2022. Theo đó, đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú sẽ được đầu tư xây dựng với tổng chiều dài hơn 60km theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/giờ. Dự kiến thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án từ năm 2021-2025.

Về tổng mức đầu tư, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là hơn 8,3 ngàn tỷ đồng. Trong đó, phần vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp khoảng 7 ngàn tỷ đồng; phần vốn nhà nước tham gia trong dự án khoảng 1,3 ngàn tỷ đồng. Sơ bộ, thời gian thu phí hoàn vốn của dự án khoảng 21 năm.

Cũng theo quyết định chủ trương đầu tư dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế, đất đai, đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan cũng như các bảo đảm đầu tư theo quy định của Luật PPP và pháp luật về đầu tư.

Phạm Tùng