Hoàn thành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quý I-2022

16-01-2022

H.Long Thành đặt mục tiêu sẽ hoàn thành công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành trong quý I-2022 để có thể bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30-6-2022 theo yêu cầu của Chính phủ.

* Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 85% diện tích

Dự án Sân bay Long Thành có tổng diện tích đất cần thu hồi, giải phóng mặt bằng là 5 ngàn ha. Theo dự án được Chính phủ phê duyệt, công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trong năm 2021. Tuy nhiên, do mức độ phức tạp của dự án, công tác giải phóng mặt bằng đã không thể hoàn thành đúng theo kế hoạch. Mới đây, trong chuyến công tác và làm việc về tiến độ thực hiện dự án Sân bay Long Thành vào cuối năm 2021, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã yêu cầu Đồng Nai phải bàn giao mặt bằng toàn bộ dự án trước ngày 30-6-2022.

Theo thông báo số 6/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Sân bay Long Thành, Phó thủ tướng LÊ VĂN THÀNH yêu cầu tỉnh Đồng Nai tập trung chỉ đạo hoàn thành bàn giao toàn bộ diện tích 1.810ha và bàn giao 722ha khu vực đổ đất dự trữ trong tháng 2-2022 như cam kết của địa phương. Phần diện tích còn lại hoàn thành trước ngày 30-6-2022. Để đáp ứng tiến độ, công tác bàn giao, tiếp nhận được thực hiện trực tiếp giữa 3 bên UBND tỉnh Đồng Nai, Cảng vụ Hàng không miền Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Theo ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND H.Long Thành, đối với phần diện tích 5 ngàn ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành, đến nay, địa phương đã hoàn thành công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được 85% diện tích. Đối với phần diện tích còn lại, H.Long Thành đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục của quy trình bối thường, giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, có khoảng 219ha đang hoàn thiện hồ sơ. Dự kiến, từ nay đến trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, H.Long Thành sẽ hoàn tất các hồ sơ đối với phần diện tích này.

Đối với phần diện tích khoảng 138ha đất “giấy tay”, các cơ quan chức năng của H.Long Thành đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh xử lý, hoàn thành hồ sơ.

Ông Lê Văn Tiếp cho biết, đối với diện tích đất khoảng 42ha của các trường hợp đất “giấy tay” trọn thửa theo dự kiến, qua Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ thực hiện phê duyệt hồ sơ đối với các trường hợp này. Riêng đối với diện tích đất 97ha của các trường hợp đất “giấy tay” tách thửa, UBND tỉnh giao tổ chuyên trách do Sở TN-MT chủ trì hướng dẫn H.Long Thành xem xét xử lý.

Theo thống kê, diện tích đất “giấy tay” tách thửa có khoảng 260 hồ sơ nhưng sau khi tách thửa thì phát sinh thành khoảng 600 hồ sơ. “H.Long Thành đặt mục tiêu sẽ hoàn thành công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ diện tích 5 ngàn ha xây dựng sân bay Long Thành trong quý I-2022” - ông Lê Văn Tiếp cho biết.

* Tiếp tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân

Theo quyết định phê duyệt dự án của Chính phủ, việc giải ngân nguồn vốn cho dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành phải hoàn thành trong năm 2021. Tuy nhiên, đến nay dự án đã không thể hoàn thành theo đúng tiến độ.

Để đảm bảo thực hiện dự án, hiện nay, UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT lập hồ sơ xin điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để các bộ, ngành thẩm định trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua. Mặc dù vậy, quá trình lập hồ sơ điều chỉnh, trình Quốc hội thông qua phải kéo dài ít nhất đến tháng 5-2022. Trong khi đó, theo quyết định phê duyệt dự án của Chính phủ, việc giải ngân nguồn vốn cho dự án sẽ kết thúc vào ngày 31-1-2022.

Trước nguy cơ không có nguồn vốn để thực hiện dự án, trong đó có việc thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân vùng dự án có đất bị thu hồi trước thời điểm Quốc hội xem xét thông qua việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, ông Lê Văn Tiếp cho biết, việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian này. Về nguồn vốn thực hiện có thể sử dụng nguồn vốn tạm ứng của tỉnh. “Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân trong thời gian chờ Quốc hội xem xét điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án sẽ vẫn tiếp tục được thực hiện” - ông Lê Văn Tiếp khẳng định.

Cũng theo ông Lê Văn Tiếp, ngoài việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích 5 ngàn ha xây dựng sân bay Long Thành, địa phương đang triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay.

Để xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành, H.Long Thành sẽ phải thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng diện tích đất khoảng 144ha. Hiện nay, UBND H.Long Thành đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện. “Qua Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, H.Long Thành sẽ thực hiện công tác kiểm đếm đất đai, tài sản và các thủ tục tiếp theo trong quý I-2022” - ông Lê Văn Tiếp cho biết.

Phạm Tùng

Đóng