Giải ngân đạt gần 20% tổng nguồn vốn đầu tư công

01-06-2022

(ĐN) - Theo UBND tỉnh, tính đến ngày 19-5, tỉnh đã hoàn thành giải ngân nguồn vốn hơn 2 ngàn tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư công hơn 10,5 ngàn tỷ đồng trong năm 2022, đạt gần 20% so với nguồn vốn được bố trí theo kế hoạch.

Trong năm 2022, trong tổng số vốn đầu tư công trên địa bàn toàn tỉnh, nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí hơn 2,1 ngàn tỷ đồng. Với nguồn vốn này, tính đến ngày 19-5, Đồng Nai đã thực hiện giải ngân hơn 348 tỷ đồng, đạt hơn 16% tổng nguồn vốn được bố trí. Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, năm 2022, tổng vốn được giao theo kế hoạch là hơn 8,4 ngàn tỷ đồng. Tính đến ngày 19-5, tỉnh đã thực hiện giải ngân hơn 1,7 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 20% kế hoạch vốn được giao.         

Phạm Tùng