Đủ điều kiện phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

01-08-2022

Hội đồng Thẩm định liên ngành đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Theo kết quả đánh giá, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án của Bộ GT-VT đã có đủ nội dung theo yêu cầu, thành phần hồ sơ đề nghị. Báo cáo đã tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng Thẩm định liên quan đến các vấn đề về sự phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo hình thức PPP; phân kỳ đầu tư; mức thu phí cho dự án và diện tích rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng.

Tuy nhiên, trong dự thảo quyết định chủ trương đầu tư dự án còn chưa được để cập đến chức năng của các bộ, ngành liên quan như: Bộ NN-PTNT, TN-MT, Xây dựng, Quốc phòng, Công an… Do đó, Hội đồng Thẩm định liên ngành đề nghị Bộ GT-VT cần rà soát, hoàn thiện theo quy định.

Trên cơ sở tổng hợp phiếu với kết quả 100% thành viên bỏ phiếu thông qua, Hội đồng Thẩm định liên ngành thống nhất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 của Bộ GT-VT đã đủ nội dung theo quy định và đủ điều kiện để Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Trước đó, Bộ GT-VT đã trình Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 theo phương thức PPP. Theo đó, dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có tổng chiều dài hơn 60km. Điểm đầu tại Km0+000, giao với quốc lộ 1 tại Km 1829+500, trùng với điểm cuối của đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc địa phận H.Thống Nhất. Điểm cuối tại Km60+100 (qua vị trí giao cắt với quốc lộ 20 tại Km69+400), thuộc địa phận xã Phú Trung, H.Tân Phú.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy mô của tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là dự án thành phần nằm trong tổng thể dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương. 

         Phạm Tùng