Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Để sớm hoàn thành mục tiêu bàn giao đất

12-12-2022

So với yêu cầu ban đầu, việc thực hiện bàn giao đất cho chủ đầu tư giai đoạn 1 dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đang bị chậm.

Chính vì vậy, Đồng Nai đang tích cực đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành mục tiêu bàn giao đất.

* Đã bàn giao hơn 2,4 ngàn ha đất giai đoạn 1

Dự án Sân bay Long Thành được triển khai đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 5 ngàn ha. Trong đó, riêng giai đoạn 1 của dự án được triển khai thực hiện trên diện tích 2.532ha gồm 1.810ha xây dựng sân bay và 722ha là khu vực dự trữ đất.

Theo UBND H.Long Thành, trong khu vực 1.810ha có gần 475ha đất thuộc quyền sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân với 924 trường hợp cần thu hồi đất và 359 trường hợp xây dựng tài sản, cây trồng trên đất của người khác (phần diện tích đất do hộ gia đình cá nhân sử dụng). Hiện nay, các cơ quan chức năng của H.Long Thành đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 894 trường hợp với diện tích đất hơn 471ha và 358 trường hợp xây dựng tài sản, cây trồng trên đất của người khác.

Trong số các trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, đã có 756 trường hợp bị thu hồi đất đã liên hệ, nhận tiền bồi thường hỗ trợ về đất. Cùng với đó, 324 trường hợp xây dựng tài sản, cây trồng trên đất của người khác nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. 

Đối với công tác bàn giao đất, tại khu vực này, Đồng Nai đã thực hiện bàn giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hơn 1.770ha đất gồm hơn 457ha đất hộ gia đình cá nhân và hơn 1.312ha đất tổ chức. Tính riêng diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng, phần diện tích đất đã thực hiện bàn giao cho ACV đã đạt gần 98% tổng diện tích đất cần bàn giao.

Trong khi đó, với khu vực 722ha phục vụ dữ trữ đất, H.Long Thành phải thực hiện thu hồi đất của 1.008 trường hợp với diện tích hơn 490ha là đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng và 386 trường hợp xây dựng tài sản, cây trồng trên đất của người khác (phần diện tích đất do hộ gia đình cá nhân sử dụng). Hiện nay, các cơ quan chức năng H.Long Thành đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 993 trường hợp với diện tích đất hơn 488ha và 386 trường hợp xây dựng tài sản, cây trồng trên đất của người khác. Trong số này, đã có 942 trường hợp có đất bị thu hồi và 362 trường hợp xây dựng tài sản, cây trồng trên đất của người khác liên hệ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Về bàn giao đất, tại khu vực này, Đồng Nai đã bàn giao cho ACV diện tích đất hơn 664ha gồm hơn 465ha đất hộ gia đình cá nhân và gần 199ha đất tổ chức. Tính riêng phần diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng, diện tích đất đã bàn giao đạt 92% tổng diện tích.

* Hoàn thành bàn giao đất trước ngày 15-12

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND H.Long Thành cho biết, đối với khu vực 2.532ha phục vụ dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 hiện nay còn khoảng 14ha đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng chưa được bàn giao. Trong số này, có gần 11ha đất của 30 trường hợp thuộc khu vực 1.810ha và khoảng 3ha của 15 trường hợp thuộc khu vực 722ha.  

Nguyên nhân vướng mắc khiến 45 trường hợp còn lại chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ là do H.Long Thành đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc áp giá bồi thường vật kiến trúc, cây trồng trên đất cho các hộ dân.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, so với yêu cầu đặt ra, việc bàn giao đất phục vụ dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang bị chậm. Chính vì vậy, các cơ quan liên quan cần đẩy nhanh việc hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để hoàn tất bàn giao đất.

Cụ thể, đối với phần diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng của 45 trường hợp còn lại, UBND H.Long Thành sớm hoàn thiện các thủ tục, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 10-12-2022. Đồng thời, H.Long Thành rà soát, xử lý chính sách tạm cư cho các hộ dân này để sớm có “đất sạch” bàn giao cho chủ đầu tư.

Sở TN-MT rà soát diện tích đất giao thông, sông suối để thực hiện bàn giao phần diện tích còn lại thuộc giai đoạn 1 dự án cho ACV. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu việc bàn giao toàn bộ diện tích đất còn lại thuộc giai đoạn 1 của dự án Sân bay Long Thành phải hoàn thành trước ngày 15-12 tới.

Theo UBND H.Long Thành, đối với các trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong khu vực 2.532ha, hiện nay còn 189 trường hợp với tổng diện tích đất khoảng 49ha chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ (bao gồm các trường hợp vắng chủ sử dụng đã lập thủ tục gửi tiền và tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước). Cũng trong khu vực này, có 30 trường hợp xây dựng tài sản, cây trồng trên đất của người khác không đủ điều kiện bồi thường.

Đối với các trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Sơn đang phối hợp các ban ngành, đoàn thể của huyện tổ chức vận động hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng; đồng thời củng cố hồ sơ bồi thường để cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không đồng thuận.

Phạm Tùng