Đến năm 2025, Đồng Nai sẽ xây thêm hơn 108 ngàn căn nhà ở

18-05-2022

(ĐN) - Ngày 17-5-2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1258/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đến năm 2025, Đồng Nai sẽ có thêm hơn 108 ngàn căn nhà với diện tích hơn 13,3 triệu m2 và diện tích bình quân là 27m2 sàn/người. Trong đó, nhà ở trong các dự án thương mại, khu đô thị là hơn 13,4 ngàn căn, tương ứng với 2 triệu m2 sàn; nhà ở xã hội khoảng 2,5 ngàn căn, tướng ứng diện tích 200 ngàn m2; nhà ở tái định cư 7,5 ngàn căn, tưởng ứng diện tích 900 ngàn m2; hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng 84,9 ngàn căn, ứng với 10,2 triệu m2 sàn; nhà ở công vụ 20 căn, có tổng diện tích 1,6 ngàn m2. Dự tính nguồn vốn huy động cho phát triển cho các loại nhà ở trên trong giai đoạn 2021-2025 là gần 120,6 ngàn tỷ đồng.

Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 233 dự án nhà ở thương mại có tổng diện tích gần 7,8 ngàn ha đang được triển khai. Các địa phương triển khai nhiều dự án nhà ở thương mại là H.Nhơn Trạch, H.Long Thành, H.Trảng Bom và TP.Biên Hòa. Đồng thời, các huyện, thành phố cũng đang thực hiện 63 dự án tái định cư cho những hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để triển khai nhiều công trình, dự án của quốc gia, tỉnh, huyện, thành phố. Tổng diện tích của các khu tái định cư đang thực hiện gần 700ha.

                                                                         Hương Giang