Đề xuất các phương án đầu tư nút giao với đường vành đai 3 - TP.HCM

10-10-2022

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, qua rà soát hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về việc đầu tư hoàn chỉnh các nút giao hoa thị tại vị trí đường vành đai 3 - TP.HCM giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, nút giao liên thông với đường tỉnh 25C, cầu vượt tại các nút giao với đường tỉnh 769, đường tỉnh 25B, đường Lý Tự Trọng và đầu tư 2 cầu Rạch Chạy trên đường song hành, đơn vị đã đề xuất các phương án đầu tư xây dựng các nút giao này.

Cụ thể, với phương án 1, sẽ đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành dạng nút giao hoa thị, nút giao với đường tỉnh 25C dạng nút giao liên thông, đầu tư cầu song hành vượt sông Rạch Chạy. Tổng mức đầu tư theo phương án này khoảng 3.298 tỷ đồng, vượt 714 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được Quốc hội thông qua. Ưu điểm của phương án này là đầu tư hoàn thiện các nút giao, sẽ không phải đầu tư nhiều lần gây ảnh hưởng giao thông trong thời gian khai thác.

Phương án 2 có tổng mức đầu tư 2.869 tỷ đồng, vượt 285 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt. Theo phương án này, sẽ đầu tư nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành dạng nút giao bán hoa thị, đầu tư cầu vượt nút giao đường tỉnh 25C và đường tỉnh 25B; phần đường gom kết nối với đường song hành sẽ do H.Nhơn Trạch đầu tư; đầu tư 2 cầu song hành vượt sông Rạch Chạy.

Phương án 3, đầu tư nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành dạng nút giao bán hoa thị, đầu tư cầu vượt nút giao đường tỉnh 25C và đường tỉnh 25B; phần đường gom kết nối vào đường song hành do H.Nhơn Trạch đầu tư; không đầu tư 2 cầu song hành vượt sông Rạch Chạy trong giai đoạn này. Tổng mức đầu tư theo phương án này nằm trong tổng mức đầu tư được duyệt. Tuy nhiên, nhược điểm là đường vành đai 3 - TP.HCM không kết nối liên thông đường song hành hai bên sông Rạch Chạy.

Để đảm bảo tiến độ chung, đồng thời phù hợp với hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh kiến nghị xem xét lựa chọn phương án 3.

Phạm Tùng