Báo cáo Phó thủ tướng Chính phủ về khả năng khai thác lưỡng dụng sân bay Biên Hòa trong tháng 5-2022

27-05-2022
(ĐN) - Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 158/TB-VPCP (ngày 26-5-2022) thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về vướng mắc trong triển khai hệ thông thu phí điện tử không dừng, các dự án/trạm thu phí BOT và đánh giá khả năng khai thác lưỡng dụng một số sân bay.

 

Theo đó, đối với nội dung đánh giá khả năng khai thác lưỡng dụng một số sân bay, Bộ GT - VT chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan sớm khảo sát, đánh giá khả năng khai thác lưỡng dụng đối với sân bay Thành Sơn (tỉnh Ninh Thuận) và sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) báo cáo Phó thủ tướng Chính phủ trong tháng 5-2022.

Trước đó, vào tháng 4-2022, Văn phòng Chính phủ cũng đã có công văn số 2635/VPCP - CN gửi Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, GT - VT, Công an, KH - ĐT; Chủ tịch UBND các tỉnh: Ninh Thuận, Đồng Nai liên quan đến việc thành lập Tổ công tác triển khai các sân bay Thành Sơn (tỉnh Ninh Thuận) và Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Theo công văn, để có cơ sở xem xét việc chuyển các sân bay quân sự Thành Sơn và Biên Hòa thành các sân bay lưỡng dụng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Phó thủ tướng Lê Văn Thành làm Tổ trưởng Tổ công tác nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước tháng 9-2022. Thành phần Tổ công tác có đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, GT - VT, KH - ĐT và Chủ tịch UBND các tỉnh Ninh Thuận và Đồng Nai.

Sân bay Biên Hòa được xây dựng từ năm 1955 có vị trí nằm cách TP.HCM khoảng 30km. Hiện nay, sân bay Biên Hòa vẫn được Không quân nhân dân Việt Nam tiếp tục sử dụng, Trung đoàn Không quân tiêm kích 935 thuộc sư đoàn 370 được biên chế tại sân bay Biên Hòa.

Phạm Tùng