9/21 phân khu trên địa bàn TP.Biên Hòa được phê duyệt quy hoạch

02-06-2022

(ĐN)- Theo UBND tỉnh, đến thời điểm này, đã có 9/21 phân khu trên địa bàn TP.Biên Hòa được phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 theo quy hoạch chung TP.Biên Hòa.

Trong đó, riêng trong tháng 5-2022, có 2 đồ án quy hoạch phân khu gồm: phân khu A1 và một phần phân khu C2 bao gồm P.Long Bình Tân và một phần P.An Bình; phân khu A9 thuộc địa bàn các phường: Tân Vạn, Bửu Hòa, Hóa An được phê duyệt.

Trước đó, các đồ án quy hoạch phân khu A2 gồm P.Bình Đa và một phần P.An Bình; phân khu A4 P.Hiệp Hòa; các phân khu C2, C3, C4, D1, D2 thuộc xã Long Hưng, P.Tam Phước và một phần các phường An Hòa, Phước Tân cũng đã được phê duyệt.

Theo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt năm 2014, TP.Biên Hòa được phân chia thành 21 phân khu.

Đối với các phân khu còn lại, hiện các cơ quan chức năng liên quan đang chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt.

Phạm Tùng