4 cầu đường bộ kết nối Đồng Nai và Bình Dương có quy mô dự kiến 6 làn xe

13-12-2022

(ĐN)- Theo Sở GT-VT, cùng với việc thống nhất đề xuất bổ sung 4 vị trí để xây dựng các cầu đường bộ kết nối 2 địa phương Đồng Nai, Bình Dương, đơn vị cũng đã đề xuất quy mô xây dựng dự kiến của các cầu này.

Cụ thể, 4 cầu đường bộ được đề xuất xây dựng gồm: Hiếu Liêm 2; Tân An - Lạc An; Tân Hiền - Thường Tân và Thạnh Hội 2 được dự kiến xây dựng với quy mô 6 làn xe, bao gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Theo đề xuất của Sở GT-VT, cầu Hiếu Liêm 2 bắc qua sông Bé sẽ kết nối xã Hiếu Liêm, H.Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với xã Hiếu Liêm, H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; cầu Tân An - Lạc An bắc qua sông Đồng Nai kết nối xã Lạc An, H.Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với xã Tân An, H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; cầu Tân Hiền - Thường Tân bắc qua sông Đồng Nai sẽ kết nối xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với xã Thường Tân, H.Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và cầu Thạnh Hội 2 vượt sông Đồng Nai kết nối cù lao Thạnh Hội, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với xã Bình Hòa, H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Phạm Tùng