Bảng giá dịch vụ

Tin thường
Tin nổi bật
Tin Hot
Tin Vip
Giá ngày 200 đ 500 đ 3,000 đ 5,000 đ
Giá tuần (7 ngày) 1,400 đ 3,500 đ 21,000 đ 35,000 đ
Giá tháng (30 ngày) 6,000 đ 9,000 đ 90,000 đ 150,000 đ
Giá đẩy tin 100 đ/lần 0 đ/lần 100 đ/lần 100 đ/lần
Đăng tối thiểu 10 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày
Màu sắc tiêu đề

Tiêu đề màu mặc định, viết thường

TIÊU ĐỀ MÀU HỒNG, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU CAM, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

Vị trí

Hiển thị sau tin hot

Hiển thị sau tin nổi bật

Hiển thị sau tin VIP

Hiển thị ở trên tất cả các tin khác. được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

Tự động duyệt

Hiển thị số điện thoại
ở trang danh sách

Huy hiệu nổi bật

Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo

1. TIN VIP

Tin vip 5

- Xuất hiện trên cùng danh sách tin đăng

- Biểu tượng 5 sao và tiêu đề viết hoa màu đỏ

- Hiển thị số điện thoại ở trang danh sách

2. TIN HOT

- Xuất hiện bên dưới TIN VIP

- Biểu tượng 3 sao và tiêu đề viết hoa màu cam

- Hiển thị số điện thoại ở trang danh sách

3. TIN NỔi BẬT

- Xuất hiện bên trên tin thường và tin miễn phí

- Biểu tượng 1 sao và tiêu đề viết hoa màu hồng

- Hiển thị số điện thoại ở trang danh sách

NHÀ ĐẤT ĐỒNG NAI 360